Европейският гаранционен фонд и стартиращата финансово-технологичната компания CFN АД подписаха гаранционно споразумение за мостово финансиране в сектора на инфраструктурното строителство, чрез факторингови сделки на стойност до 150 милиона евро.

Подписите бяха положение в рамките на редовната годишна пресконференция на Групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) днес. Европейския инвестиционен фонд е част от Групата на ЕИБ. На пресконференцията Лиляна Павлова, вицепрезидент на ЕИБ, обяви 2021 г. за рекордна в подкрепата на финансовата група за България.

Дейността на CFN е насочена към дългосрочно подкрепяне на малки и средни фирми, каквито са реално над 70 процента от изпълнителите и подизпълнителите на финансираните от държавата инфраструктурни проекти. Поради спецификата на сектора и прекомерната си задлъжнялост, малките фирми срещат трудности при достъп до финансиране, каза Левон Хампарцумян, представител на компанията. Ако проектът е успешен, този модел може да си приложи и в други сектори на икономиката, допълни Хампарцумян.

За пръв път в Югоизточна Европа Европейският инвестиционен фонд сключва гаранционно споразумение със стартираща финтех компания, посочиха участниците в пресконференцията.

Миналата 2021 година беше рекордна за дейността на Групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за всички държави на ЕС, включително и за България. Имахме възможността да мобилизираме допълнителен ресурс да помогнем на частния сектор да преодолее последствията от ковид кризата, отбеляза Лиляна Павлова, обявявайки резултатите.

Инвестициите в България през миналата година са двойно повече спрямо 2020 година и с петорно увеличение спрямо годините назад. Това беше годината на частния сектор и на малките и средни фирми, защото 84 процента от парите, дадени в България, са за частния бизнес, отбеляза Павлова.

Операциите на Групата на ЕИБ в България подкрепиха инвестиции в размер на 948 милиона евро. Това представлява 1,43 процента от брутния вътрешен продукт на страната и нарежда България на трето място сред държавите членки на ЕС (като ниво на помощ спрямо БВП). Благодарение на Европейския гаранционен фонд се очаква в България да бъдат привлечени нови инвестиции на стойност 2,7 милиарда евро.

От тези 948 милиона евро, дадени в България, 100 милиона са инвестирани в областта на инфраструктурата, 50 милиона евро са дадени за иновации и 798 милиона евро - в помощ на малките и средни предприятия.

Групата на ЕИБ включва Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). През миналата година ЕИБ отпусна заеми в България в размер на 176 милиона евро. ЕИФ осигури 772 милиона евро помощ за малки и средни фирми.

ЕИБ предоставя средно кредити от 70-75 милиарда евро годишно, но през миналата година предоставихме близо 95 милиарда евро или увеличение с над 20 процента.

ЕИБ дава кредити в над 160 държи в света по различни програми на ЕС и през 2021 година инвестирахме над 8 милиарда евро в страни извън ЕС, посочи Лиляна Павлова. Помощта на банката достигна до 430 000 малки и средни фирми в Европа, каза още тя.

За какви проекти е осигурила финансиране групата

Павлова направи разбивка на подкрепата на Групата на ЕИБ през миналата година:

  • за проекти в областта на устойчивата енергия и опазване на природните ресурси са осигурени 15,38 милиарда евро;
  • в помощ на МСП и фирми със средна капитализация са дадени 45 милиарда евро;
  • за проекти в иновации, цифровизация и развитие на човешкия капитал - 20,7 милиарда евро;
  • за проекти за развитие на регионите са осигурени 13,8 милиарда евро.

За "зелено финансиране" са насочени 43 процента от целия финансов ресурс.

България е на второ място след Португалия в ЕС в развитието на всички финансови продукти, които ЕИБ осигурява, каза Павлова.