Комисията за защита на конкуренцията разреши на Пощенска банка да придобие Банка Пиреос България. Това става ясно от интернет страницата на регулатора.

Сделката за придобиването беше анонсирана още през ноември миналата година, а след приключването ѝ - новата обединена група ще се превърне в четвъртия по големина участник на банковия пазар у нас.

Преди повече от месец Българската народна банка даде предварително одобрение за придобиването на банка "Пиреос" от "Юробанк", известна у нас като "Пощенска банка". Повечето експерти определят окрупняването на банките в България като здравословен процес за сектора.

Продажбата на "Пиреос" е очаквана от пазара и е част от плана на гръцката банкова група за изтегляне от сектора в някои държави.

Решението бе въз основа на сериозната ликвидна помощ, която гръцката банка получи в Атина заради банковата криза в страната преди няколко години.

Към септември 2018 г. Банка Пиреос България има активи от 1,7 милиарда евро, кредитен портфейл от 820 милиона евро и депозити в размер на 1,3 милиарда евро. Банката развива дейност в банкирането на дребно и основно в корпоративното банкиране чрез клонова мрежа от 70 клона и с над 900 служители.

Сделката ще затвърди позицията на Пощенска банка на българския банков пазар, като по този начин банката ще има очакван пазарен дял от над 10% и ще бъде на трето място по размер на кредитния портфейл. След приключването на сделката Пощенска банка ще има активи на обща стойност над 5 милиарда, капитал от над 600 милиона евро и, след реализирането на очакваните синергии, приходи преди провизии и нетна печалба в размер съответно на над 150 и над 70 милиона евро. Отделно от това, банката ще запази солидните си коефициенти на капиталова адекватност и ликвидност.

Стойността на акциите е 75 милиона евро, като след приключването на сделката отражението върху капитала от първи ред на Юробанк ще бъде минимално в размер на 14 базисни точки, а след реализирането на очакваните синергии, сделката се очаква да има положителен ефект върху капитала.