На фона на пандемията вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг продължават да растат. Това сочат данните на Българската народна банка (БНБ) към 30 юни 2021-а. В края на второто тримесечие на годината размерът им възлиза на 4.491 млрд. лв., което представлява годишен ръст от 5.1% (216.9 млн. лв.) и тримесечно увеличение от 2.9% (127.3 млн. лв.).

По-големият дял от вземанията на компаниите - по финансов лизинг са възлизат на 4.272 млрд. лв. в края на полугодието. На годишна база сумата нараства с 5.1% (206.4 млн. лв.), а на тримесечна - с 3.1% (126.9 млн. лв).

Вземанията по финансов лизинг от фирмите възлизат на 3.517 млрд. лв., като нарстват с 4.2% (142.2 млн. лв.) спрямо края на второто тримесечие на 2020 г. и с 2.7% (94 млн. лв.) спрямо края на март 2021 година. 

В края на второто тримесечие на 2021 г. вземанията от домакинства и НТООД възлизат на 738.2 млн. лева. Размерът им нараства с 9.7% (65.2 млн. лв.) на годишна база и с 4.7% (33.5 млн. лв.) на тримесечна основа.

Сключените само през второто тримесечие на 2021 г. нови договори за финансов лизинг възлизат на 580 млн. лева. Обемът им нараства с 69.8% (238.4 млн. лв.) спрямо второто тримесечие на 2020 г. и с 19.4% (94.2 млн. лв.) спрямо първото тримесечие на 2021 година.

Според данните на БНБ вземанията по финансов лизинг на леки автомобили са 1.733 млрд. лв. в края на юни 2021 година. Те нарастват със 7.1% (115.2 млн. лв.) на годишна база и с 4.1% (68.3 млн. лв.) в сравнение с края на първото тримесечие на 2021 година.

В края на юни вземанията по договори за финансов лизинг на товарни и лекотоварни автомобили са 1.306 млрд. лв., като намаляват с 0.7% (8.7 млн. лв.) спрямо края на юни 2020 г., а се увеличават с 1.3% (16.6 млн. лв.) в сравнение с края на март 2021 година. 

В края на второто тримесечие на 2021 г. вземанията по договори за финансов лизинг на машини, съоръжения и индустриално оборудване са 1.004 млрд. лв., като нарастват с 14.1% (123.9 млн. лв.) спрямо края на юни 2020 г. и с 4.8% (46 млн. лв.) в сравнение с края на март 2021 година. 

Вземанията по по-непознатия у нас оперативен лизинг в края на юни 2021 г. възлизат на 219.7 млн. лв., като се увеличават с 5% (10.6 млн. лв.) на годишна база и с 0.2% (0.4 млн. лв.) спрямо края на първото тримесечие на 2021 година.