Погасяването на кредити за повече от 8 милиарда лева е временно отложено към края на юни заради ограниченията, наложени срещу разпространението на новия коронавирус.

На 9 април 2020 г. УС на БНБ утвърди предложението на Асоциацията на банките в България за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества - финансови институции във връзка с извънредното положение, въведено от Народното събрание на 13 март 2020 г.

От оценката за състоянието на банковата система към края на юни, публикувано от БНБ, става ясно, че по утвърдения ред за отсрочване и уреждане на изискуемите задължения към 30 юни 2020 г. са подадени общо 118 584 искания за задължения с брутна балансова стойност 9772 млн. лв.

От тях са одобрени 98 499 искания за 8117 млн. лв.

Предприятията са заявили 15 068 искания за 7539 млн. лв., като от тях са одобрени 13 156 за 6207 млн. лв. От домакинствата са подадени 103 516 искания за 2233 млн. лв., от които са одобрени 85 343 за 1910 млн. лв.

БНБ припомня, че след утвърждаването на реда за отсрочване и уреждане на изискуемите задължения документът представлява частен мораториум по смисъла на Насоките на Европейския банков орган (ЕБО) относно законодателните и частните мораториуми върху плащания по кредити във връзка с COVID-19 (EBA/GL/2020/02).