Колкото и да се стараем да избегнем работата с кеш, той все още е неотменна част от живота ни и всички сме зависими от него. Банкноти и монети в България са предпочитано средство за разплащане във всички заведения, аптеки, бензиностанции и институции. Независимо от това, дали теглим пари на гише в банката, или получаваме парите от АТМ устройство, винаги искаме да получим здрави банкноти, които са чисти, без надрасквания, скъсвания или надписи по тях и най-важното, пачките да съдържат точната сума.

Тази лесна, на пръв поглед, работа по теглене или внасяне на пари в банка или АТМ устройство, обаче, има много скрити зад себе си дейности, за да се получи, пише в последния бюлетин на Асоциацията на банките в България. Темата коментират изпълнителните директори на "Дружеството за касови услуги" АД (ДКУ) Владимир Влаев и Анна Манолова.

Най-простото е, че банковият клон не може да поддържа наличност от милиони, а устройството има капацитет и от него може да се изтегли не много голяма сума пари, както и да се внесе такава. Тази невъзможност за съхраняване на големи количества банкноти, сама по себе си, говори, че тези пари трябва да стигнат до сметка на банката, да се преброят и от тях да се отделят тези, които не могат да се ползват повече

Процесът, при който с парите в брой се заверяват сметките на банките в БНБ, биват изброени и заедно с това сортирани по годност, е работата, в която е специализирано ДКУ.

"Това е бизнесът, свързан с броенето и обработката на банкноти и монети, който е стриктно регламентиран от нормативните актове на БНБ и се извършва от Дружеството. Основната задача на Дружеството е да снижи разходите на банките при обслужване на паричното обращение, като, заедно с това, повиши "чистотата" му", пише още в бюлетина. За постигане на тази задача се прилага класическият подход за оптимизиране на разходите, а именно, автоматизация на всички дейности, с цел намаляване на заетия персонал и на времето, отделяно за реализиране на различните процеси - приемане, обявяване и обработка на парите.

Автоматизацията на броенето на парите е процес, който се прилага поетапно и непрекъснато в работата на ДКУ. Броенето и сортирането на банкнотите в Дружеството при неговото основаване ставаше с банкнотно-обработващи машини, които не бяха свързани с информационната система и, след изброяване и сортиране на парите, данните за тях се въвеждаха в системата от касиер. Анализите на този процес показаха, че от една страна, при въвеждането се допускат технически грешки, а от друга страна, времето, отделяно за въвеждане на информацията, е близко до времето за обработка на парите в една ценна пратка, разказват от дружеството.

"Първата крачка към автоматизацията на броенето на пари в ДКУ беше направена именно в този процес. Закупиха се нови банкнотно-сортиращи машини, които се свързаха с информационната система и още след изброяване на парите от ценните пратки машините автоматично подават информация за броя и купюрния им строеж към системата", разясняват експертите.

Следващият процес, който автоматизира ДКУ, беше приемането и обявяването на ценните пратки.

"Закупиха се банкнотно-сортиращи машини, които позволяват директно с изброените парите от ценните пратки да се пълнят касети за АТМ. С тази автоматизация се постигна, както намаляване на времето за пълнене на АТМ касети, така и се реализира голяма икономия на производствени материали от това, че парите не се бандеролират и опаковат, а се поставят директно в касетите", казват още експертите.

Благодарение на всички въведени технологични обновления, процесът по броене и сортиране на пари в ДКУ стана по-сигурен и икономичен.