Република Кипър от 1 януари за първи път ще въведе минимална работна заплата. Очаква се мярката да засегне около 40 000 работници, които ще получават по 940 евро на месец, съобщава изданието "Сайпръс мейл", цитирано от БТА.

През първите шест месеца на работа заплатата ще бъде най-малко 885 евро, а по-късно ще се повиши до минималния праг от 940 евро.

Работещите в селското стопанство, корабоплаването и домашните работници са освободени от изискванията за минимална работна заплата, както и стажантите и лицата, които се обучават за придобиване на степен или професионална квалификация.

Размерът на заплатата ще бъде преразгледан на 1 януари 2024 г., а след това - на всеки две години. За оценяване на минималната работна заплата ще бъде създаден консултативен съвет по въпросите на труда, който ще се състои от девет членове. Трима от тях ще бъдат представители на синдикатите, трима - на работодателите, и трима - експерти в областта на трудовите отношения.

Консултативният орган ще съветва министъра на труда, който ще представя на кабинета доклад за евентуални изменения на минималната работна заплата. Критериите, които органът ще проучва, включват покупателната способност на минималната работна заплата, нивата на заетост и безработица, общите заплати и тяхното разпределение, показателите за бедност и въздействието на промяната на минималната работна заплата.

Споразумението за въвеждане на такъв праг в заплащането на труда беше оценено като "историческо", въпреки че профсъюзите изразиха опасения, че заплатата далеч не е достатъчна, за да покрие инфлацията и нарастващите цени, посочва "Сайпръс мейл".