Присъединяването на България към единната европейска валута е национално усилие, за което са нужни обществена енергия, подкрепа и обединение. Най-важното в процеса е доверието на българските граждани в еврото, а то може да бъде изградено само в открит диалог с институциите, политическите партии и европейските ни партньори. Хората искат да знаят какво ще се случи в периода на преход между националната и общата европейска валута. И разбира се как това ще се отрази на икономиката и покупателната способност на всички.

За да бъде спечелено доверието на гражданите, е много важно да бъдат информирани, за да са спокойни за своите доходи и спестявания в условия на нарастваща инфлация, както и за съществуващите и рискове. За тях специалистите ни уверяват, че ще имат краткотраен, ограничен ефект, свързан с размера и ръста на цените, но и придружени с нелоялни и спекулативни практики.

Добре е хората да знаят дали българската икономика ще бъде готова да функционира ефективно при новите регулаторни изисквания за държава членка на еврозоната, от гледна точка на изпълнението както на Маастрихтските критерии след членството ни във Валутен механизъм ІІ известен повече като ЕРМ II. Важни са и поетите от страната ангажименти за макроикономическа стабилност, устойчивост на институциите и адаптиране на законодателната рамка.

Отговорите на всички тези въпроси за еврото ще можете да чуете по време на организираната от Dir.bg, КРИБ и Агенция за насърчаване на МСП финансова конференция "България в Еврозоната - предимства и възможности". Събитието се очаква с голям интерес и от политиците, които могат да обяснят в детайли как ще се случва промяната, защото 2024 г. вече наближава. За откритият диалог на финансовото събитие са поканени всички ангажирани хора с процеса за присъединяване към паричния съюз сега и в годините назад. Те могат да разкажат каква е подготовката на страната за влизането в паричния съюз, а експертите, ще представят предимствата, възможностите и казусите, произтичащи от членството ни в еврозоната.

Форумът ще бъде открит от президента на републиката Румен Радев.

В откриващия панел управителят на БНБ - г-н Димитър Радев, вицепремиерът по управление на европейските средства - г-н Атанас Пеканов, министърът по иновациите и растежа - г-н Александър Пулев и министърът на финансите - г-жа Росица Велкова-Желева ще представят готовността на страната ни да се присъедини към валутния съюз.

Покана е отправена и към изпълнителния заместник-председател на ЕК - г-н Валдис Домбровсксис.

Опитът в тези финансови трансформации е най-важен и заради това във втория панел ще говорят експертите. За процеса по приемане на еврото - подходящ опит и път напред, пред участниците във форума своята експертиза ще споделят заместник управителят на Хърватската национална банка Михаел Фауленд, и председателят на УС на Народната банка на Словения Бонстян Васле, Ерд Хубен, директор финансови пазари на Нидерландската национална банка, както и Алфред Камeр (Alfred Kammer), директор на Европейския отдел в МВФ.

В третия панел Еврозоната - перспективи за финансова стабилност и икономически растеж, ключова роля ще имат финансистите и икономистите: Владислав Горанов, министър на финансите във второто (2014 - 2017) и третото правителство (2017 - 2020) на Бойко Борисов, Петър Чобанов, председател на комисията по бюджет, министър на финансите (2013-2014), Драгомир Стойнев, народен представител, министър на икономиката и енергетиката (2013-2014), Милен Велчев, министър на финансите (2001-2005). Всички те и сега са пряко заети с процесите по присъединяването на България към еврозоната. Всички те и сега са пряко заети с процесите по присъединяването на България към еврозоната.

Свои впечатления ще споделят настоящи и бивши депутати и членове на предишни правителства. Модератор на панела е Николай Василев, управляващ партньор на "Експат Капитал", вицепремиер и министър на икономиката (2001-2003).

В последния панел Еврозоната - увеличаване на доходите и ползите за бизнеса, ще участват Бойко Таков, изп. директор на Агенцията за насърчаване на МСП, Кирил Домусчиев, председател на КРИБ, Николай Вълканов, председател на Българската минно-геоложка камара, Зорница Русинова, председател на Икономически и социален съвет, Петя Димитрова, изп. директор на Пощенска банка. Модератор ще бъде уважаваната София Касидова, ръководител на екип за стратегическо развитие, пазари и икономически анализи в ББР, зам.-министър на икономиката (2001-2003).

Трябва да се отбележи, че отговорите на въпросите за последиците от въвеждането на единната валута и митническия контрол са важни за България поради специфичното геополитическо разположение на страната. То се се свързва изграждане на устойчив модел на икономическо развитие, включително и за преките и косвени ефекти върху експортно ориентираните сектори и върху нетния износ на стоки и услуги, както и очакваните ефекти за бизнеса и новите пазарни възможности и кредитиране. Това са част от важните условия за успешното функциониране на икономиката в рамките на зоната на единната европейска валута. Важно е и България да има глас при вземането на ключови решения за развитието на единната валута занапред.

Партньори на събитието са Минстрой Холдинг АД, Съюзът на международните превозвачи, Пощенска банка, Асарел Медет АД, Aurubis, CLEANTECH Bulgaria, Филип Морис България, Arteks Engineering, Dundee Precious Metals и TollPass - Интелигентни трафик системи АД.

Медийни партньори са БНТ, БНР, bTV Media Group, Bulgaria On Air, Euronews Bulgaria, сп. Мениджър и 3Е-News.net