На фона на отрицателни лихви по депозитите и поскъпване на имотите ударно се увеличават активите, управлявани от местни и чуждестранни инвестиционни фондове в страната, става ясно от последните данни на Българската народна банка (БНБ). В края на юни 2021 г. размерът им минава рекордните 7,1 млрд. лева. Това представлява годишен ръст от 52 на сто. 

Местните инвестиционни фондове

управляват активи за над 2,220 млрд. лева, като спрямо същия месец на 2020 г. те се увеличават с 35 на сто. 

Към края на второто тримесечие на годината активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 42.8% до 924 млн. лв., а тези на балансираните фондове, фондовете инвестиращи в недвижими имоти се увеличават с 20.3%, достигайки 409.5 млн. лева. 

Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, нарастват на годишна база 34.8% до 887 млн. лв. към юни 2021 година. 

В какво инвестират инвестиционните фондове?

Към края на юни 2021 г. най-големи относителни дялове в общата стойност на активите имат акциите и другите форми на собственост - 41.8%, следвани от ценните книжа, различни от акции - 35.6% и акции/дялове на ИД и ДФ - 13.8 на сто.

В портфейлите на местните инвестиционни фондове, към юни 2021 г. спрямо същия месец на 2020 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават 35.9% до 927.5 млн. лева, депозитите се увеличават с 1.7% до 175.9 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, нарастват с 34.8% до 790.6 млн. лева. 

Инвестициите на фондовете в България се увеличават за година с 22.6% до 1,123 млрд. лв., а в останалите държави от Европейския съюз нарастват цели 65.8.% до 679 млн. лева.

Към края на юни 2021 г. с най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове са на: домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата - 43.5%, застрахователни компании и пенсионни фондове - 28.2% и фирми - 7.9 на сто.

Чуждестранните инвестиционни фондове

са увеличили за година привлечените средства с 61.2% до 4,885 млрд. лева. В края на първото полугодие на 2021-а задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към застрахователните компании и пенсионните фондове нарастват с 61.9% до 3,604 млрд. лева. Задълженията към Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинства, също се увеличават - с 43.9% до 834.1 млн. лева.