За една година активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, се увеличават с 18,4% (692,5 млн. лева) на годишна база до 4,455 млрд. лева, показва актуалната статистика на Българската народна банка (БНБ). За сравнение, преди година те бяха 3,762 млрд. лева.

В централната банка отчитат тримесечно увеличение със 7,3% (302,8 млн. лева).

Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към юни е 3,8%, при 3,5% от БВП година по-рано и 3,6% към края на първо тримесечие на тази година.

За една година инвестиционните фондове са се увеличили с 61 броя и в края на юни достигат 1116 броя, като на тримесечна база са с 40 фонда повече. Но докато при чуждестранните годишният ръст е с 60 до 984 броя, местните фондове са 132 броя - едва с един повече за година, като той се добавил през първото тримесечие на тази година, се вижда от банковата статистика.

Към края на юни активите на местните инвестиционни фондове достигат 1,617 млрд. лева, като на годишна база се увеличават с 17,8% (244,3 млн. лева). В сравнение с март те се увеличават с 3,6% (56,5 млн. лева).

В края на второ тримесечие на тази година активите на фондовете, инвестиращи в акции, се повишават с 15,7% (85,5 млн. лева) до 630,4 млн. лева, а тези на балансираните фондове се увеличават с 15,2% (43,2 млн. лева) до 328 млн. лева.

Спрямо март активите на фондовете, които влагат в акции, нарастват с 2,5% (15,4 млн. лева ), а на балансираните фондове - с 2,8% (9 млн. лева).

Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, за една година се увеличават с 21,3% (115,7 млн. лева) до 657,5 млн. лева към 30 юни. В сравнение с март активите нарастват с 5,1% (32 млн. лева).

Към края на юни тези средства имат относителен дял 40,6% от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове, при 39,4% преди година и 40,1% към март 2019 г.

Фондовете, които правят вложения в акции, притежават 39% от общата сума на активите в края на второто тримесечие на тази година при относителен дял от 39,7% към юни 2018 г. и 39,4% към март 2019 г.