Туризъм, транспорт, търговия, появилата се ненадейно пандемия остави своя траен отпечатък върху бизнеса както по света, така и у нас. През изминалата година станахме свидетели на различни мерки, в помощ на пострадалите от кризата сектори - мораториум върху плащанията по кредите и различни правителствени програми. Факт е обаче, че краят на "кредитната ваканция" настъпи, а социалните и икономическите мерки няма да продължат още дълго. 

Какво следва?

За да отговорим на въпроса какво следва за засегнатите бизнеси, първо трябва да разгледаме мащаба на пораженията. Според проучване на Българската стопанска камара, проведено сред бизнеса в края на миналата година, обемите на производство намаляват с над 60%, продажбите и оборотите също се свиват, но с повече от 70%, външните пазари се сриват с близо 45%, а работните места са наполовина по-малко. Драстичен спад се отчита и по отношение на инвестициите и новите продукти.

Успоредно с това, с около една трета нарастват задълженията към финансови институции, контрагенти, бюджета и персонала.

Част от решението?

Държавата в лицето на Българската банка за развитие разработи програма за портфейлни гаранции в подкрепа на микро, малките, средните и големите предприятия, пострадали от пандемията от СOVID-19, която чрез банките да достигне до бизнеса. Преди дни УниКредит Булбанк подписа споразумение за удължаване на срока на програмата.

"Фирмите, с които най-често сключваме сделки, са от секторите: товарен автомобилен транспорт, ресторанти и заведения, строителство, търговия с леки и лекотоварни автомобили, туроператори, търговци на дребно и компании за пътнически градски и крайградски транспорт", споделиха пред Dir.bg от УниКредит Булбанк. Експертите подчертаха, че това са секторите, с които тяхната банка е сключила най-много договори, което не предполага, че именно тези сектори са най-често срещаните в целия банков сектор.

Кой може да кандидатства?

За разлика от традиционния банков кредит, който се отпуска на компании в добро финансово състояние, от тази схема могат да се възползват фирми, които изпитват финансови затруднения след 31 декември 2019 г., вследствие на пандемията от COVID-19.

Кандидатите трябва да отговарят на поне едно от следните изисквания:

  •  да имат спад на оборота заради пандемията от COVID-19;
  •  да имат неполучени вземания от клиенти или неразплатени суми към доставчици;
  • да имат отменени договори за износ или прекратени доставки от внос;
  • да са затворили производствените си съоръжения и офиси или да са намалили броя на своите служители.

Важно е обаче кандидатите да са обслужвали редовно кредитите си без да са изпадали в просрочие над 90 дни през 2019 година.

Снимка: iStock by Getty Images

Кой колко може да получи?

Както вече стана ясно, от програмата могат да се възползват микро, малките и средните предприятия - с персонал до 249 души, активи до 84 млн. лв. и годишен оборот до 97,5 млн. лева. Компаниите, които попадат в тази категория и отговарят на изискванията могат да получат до 1 млн. лева. А от скоро - от двойно по-голям кредит до 2 мил. лева могат да се възползват и големите предприятия.

Тъй като програмата е гарантирана от държавата, бизнесът може да получи заем от УниКредит Булбанк при облекчени изисквания за обезпечение - покритие на не повече от 50% от размера на търсеното финансиране. Допустими са гратисни периоди както за лихва, така и за главница.

Освен това срокът за връщане на тези заеми е с удължен период - до 6 години, но не по-късно от 30 юни 2027 година.

"Повече информация за програмата бизнесът може да получи на сайта на УниКредит Булбанк."

*Maтериалът е подготвен за UniCredit BulBank