От 1 януари 2021 г. Българската народна банка (БНБ) изважда от обращение банкнотите с номинална стойност 2 лева, емисии 1999 г. и 2005 г., съобщиха от Централната банка.

След тази дата хартиените двулевки престават да бъдат законно платежно средство. Банкнотите ще се обменят на касите на Българската народна банка по номинална стойност без ограничение на количеството, без такса и без краен срок на обмяна.

Припомняме, че на 4 септември 2020 г. БНБ пусна в обращение като законно платежно средство банкнота с номинална стойност 5 лева, емисия 2020 г. Общият дизайн и основните елементи на банкнотите от новата серия се запазиха без съществени изменения спрямо банкнотите, които са в обращение. Промените са свързани с въвеждането на нови защитни елементи.

Според данните на БНБ в края на септември 2020 г. в обращение са 515.0 млн. броя банкноти, които са с 25.9 млн. броя, или с 5.30% повече в сравнение с края на юни. За същия период общата им стойност нарасна с 5.49% (1010.4 млн. лв.), достигайки към 30 септември 19 407.5 млн. лева.

С най-голям дял (31.81%) в общия брой на банкнотите в обращение в края на третото тримесечие на 2020 г. е банкнотата с номинал 50 лева, като към 30 септември в обращение са 163.8 млн. броя банкноти с този номинал. С най-малък дял (3.57%) e броят на банкнотите от 2 лева.

Спрямо края на септември 2019 г. в структурата по брой на банкнотите в обращение дяловете на номиналите от 50 и 100 лева нараснаха съответно с 2.13 и 0.09 процентни пункта, а на тези от 2, 5, 10 и 20 лева намаляха съответно с 0.43, 0.17, 0.70 и 0.92 процентни пункта. В края на септември 2020 г. общата стойност на намиращите се извън касите на БНБ банкноти с номинал 50 лева е 8,189 млрд. лв., което е най-големият дял (42.21%) в структурата по стойност на банкнотите в обращение. С най-малък дял (0.19%) е стойността на банкнотите с номинал 2 лева.

В структурата по стойност на банкнотите в обращение за едногодишен период делът на банкнотата от 50 лева нараства с 1.88 процентни пункта. Дяловете на останалите номинали намаляват, като най-съществено е понижението на дела на банкнотата от 20 лева - с 0.85 процентни пункта (от 15.45% на 14.60%). Най-ниско е намалението на дела на банкнотата от 2 лева - с 0.03 процентни пункта. 

Тенденцията към увеличаване на броя на разменните монети в обращение от всички номинали се запазва. През третото тримесечие на 2020 г. най-голямо в процентно изражение е нарастването при разменната монета с номинал 2 лева - с 2.22 процента.