Комисиятa за наблюдение на ценните книжа и борсите (SESC) на Япония препоръча на министър-председателя и на специалния пълномощник на Агенцията за финансови услуги да бъде наложена глоба на Citigroup Inc. по обвинения за за манипулиране на пазара, обяви във вторник японския пазарен регулатор.

След проведено разследване, SESC разкри, че дъщерното дружество на голямата американска банка - Citi Citigroup Global Markets Ltd., посредством свой служител, е правило поръчки за покупка и продажба на фючърси на 10-годишни японски държавни облигации (JGB) без намерението да ги изпълнява. Пазарният регулатор твърди, че тези транзакции "са подвеждали други инвеститори да вярват, че пазарните транзакции на дериватни финансови инструменти са били доста оживени и са предизвикали колебания на фючърсния пазар на 10-годишни JGB-та".

Предложението на Комисиятa за наблюдение на ценните книжа и борсите е за налагане на глоба на Citigroup в размер на 133,37 млн. японски йени (приблизително 1,2 млн. щатски долара).