Вземанията по кредитите, отпуснати от фирмите за "бързи" пари се увеличават за година с 13,6%, сочат данните на Българската народна банка към края на юни. В края на първото полугодие на 2021-а сумата им е възлизала на 3.346 млрд. лв., за сравнение година по-рано вземанията на фирмите, специализирани в кредитиране са били 2.945 млрд. лева.

Върху вземанията по кредити оказват влияние и нетните продажби на кредити от дружествата, които за последните дванадесет месеца са в размер на 111.7 млн. лв., отбелязват от БНБ. Справката сочи, че на годишна база продадените кредити са възлизали на 117.7 млн. лв. (в т.ч. 18.5 млн. лв. през второто тримесечие на 2021 г.), а закупените - 6 млн. лв. (в т.ч. 3.4 млн. лв. през второто тримесечие на 2021 г.).

Към края на юни 2021 г. размерът на необслужваните кредити е 303.2 млн. лева. Те се увеличават с 40.9% в сравнение с края на юни 2020 г. и с 3.2% спрямо края на март 2021 година. 

В края на юни 2021 г. вземанията по кредити на домакинствата нарастват на годишна база с 9.1% до 2.471 млрд. лева. Спрямо края на март 2021 г. те се увеличават с 5 процента. 

Същевременно вземанията по кредити на фирмите нарастват значително, достигайки 733.4 млн. лв. към края на второто тримесечие на 2021 година. Те се увеличават с 28.4% в сравнение с юни 2020 г. и с 13.6% спрямо края на март 2021 година. 

При кредитите на домакинства преобладават потребителските кредити, които са 2.347 млрд. лв. в края на второто тримесечие на 2021 година. Те се увеличават с 9.6%  на годишна база и с 5.7% спрямо края на март 2021 година.

Обратната е ситуацията жилищните кредити

В края на второто тримесечие на 2021 г. те се свиват до 31.2 млн. лева. Това представлява намаление с 4.4% в сравнение с края на юни 2020 година и с 0.6% спрямо март 2021 г.