За поредна година средният период за разплащане на фирмите в България продължава да се увеличава. Това е основният извод от проучване на Euler Hermes, направено на базата на извадка от 25 хил. компании, от 20 сектора в 36 държави, съобщава Инвестор.

Според данните миналата година средният период за разплащане достига 63 дни или с един повече в сравнение с 2017 г. и с четири повече в сравнение с 2016 г.

Секторът на технологиите продължава да държи лидерски позиции по бавно издължаване - 134 дни. "В Топ 3 на бавните плащания се завръща Строителството с 82 дни, което е 3 дни повече в сравнение с предходната година, но все пак значително под нивото от 99 дни за 2016 г. Другите сектори със значително по-дълъг срок на разплащане в сравнение със средното за страната са Стоки за свободното време с 76 дни и Стоки за бита и Машиностроене с по 73 дни", пише в съобщението от Euler Hermes.

Според компанията въпреки тенденцията за увеличаване на периода, издължаването в България остава по-бързо от средното в световен мащаб, което за 2018 г. е 65 дни (66 дни през 2017 г.).Анализаторите на Euler Hermes са на мнение, че тенденцията за съкращаване на сроковете за разплащане на глобално ниво ще продължи и през 2019 г. и ще се свие с още един ден. Това е резултат от забавянето на икономическия ръст, което прави бизнесът по-внимателен, уточняват от компанията.допълват, че изключение от правилото правят средиземноморските държави, които според експертите се връщат към "лошия навик" да бавят плащанията. Доказателство за това са данните, които показват, че сроковете в Италия (+5 дни), Франция (+2 дни), Гърция (+2 дни) и Испания (+1 ден) през 2018 г. са се удължили още.

Така трите държави с най-бавно се издължаващи се фирми са Китай, Гърция и Италия - средно 92 дни и 90 и 86 дни, показва проучването. За поредна година най-бързо се разплащат в Нова Зеландия - за 47 дни.

"Обръщаме специално внимание на българските компании, които осъществяват търговия с партньори в Средиземноморските държави и особено Гърция, за да са подготвени за възможни сериозни забавяния в плащанията. Това има още по-голяма тежест за средните фирми, които могат да пострадат сериозно от една-единствена по-голяма сделка и да поставят цялото си съществуване под въпрос", обясни Камелия Попова, управител на Euler Hermes за България, цитирана в прессъобщение от компанията.

Тя допълни, че с повишен риск трябва да се разглеждат и търговските отношения с компании в Турция, която традиционно е ключова експортна дестинация за България. "Там освен дългите срокове за разплащане от 79 дни имаме допълнителни икономически фактори, които изискват заострено внимание", уточни Попова.

Тя посъветва фирмите да сключват застраховка на кредитния риск, която става все по-популярна. "Освен финансови гаранции, бизнесът може да получи и предварителна проверка на партньоритие по потенциална сделка и експертен съвет. Наличието на застраховка на кредитния риск може да улесни и получаването на финансиране и кредити от банкови институции. Тя е особено важна в случаите на работа с нови клиенти или контрагенти от чужбина", коментират от Euler Hermes.