Тъй като така нареченият гнил корпоративен дълг процъфтява на финансовите пазари благодарение на кризата с Ковид-19, Франс прес представя пет определения, за да разберем тънкостите на този пазар, които обобщава БТА:

Рейтингова агенция

Три агенции - Мудис (Moody's), Фич (Fitch) и Стандард енд Пуърс (Standard & Poor's) си поделят огромния пазар за оценяване на финансовите продукти, който определя способността на отделна страна или компания да изплати дълга си. Този пазар дава и ценни насоки за качеството на един специфичен финансов продукт.

Оценките варират от "ААА" (лат. букви), тоест най-добрата възможна оценка, която се дава на Германия например до D като дефолт, когато компания или държава не е в състояние да изпълни крайния срок за погасяване на дълга, какъвто беше случаят с Аржентина преди да преструктирира дълга си.

Джънк облигация

Джънк или "гнила" облигация е дългова ценна книга, издадена от компания с лоша оценка от трите големи международни рейтингови агенции, между "ВВ" и "ССС" (лат. букви).

Във финансовия жаргон тя е известна като облигация с висока доходност и предлага заради срока си по-висока годишна лихва от ценните книжа с по-висока оценка.

По-високата лихва компенсира поетия от инвеститорите риск, най-вече от потенциален фалит.

Ценни книжа от инвестиционния клас

За разлика от джънк облигациите, ценните книжа от инвестиционния клас са с най-добра оценка от рейтинговите агенции, между "ААА" и "ВВВ".

Тези ценни книжа често трябва да са част от портфолиото на големите финансови институции, за да изпълнят критериите за платежоспособност, наложени от регулаторните органи.

Те също така влизат в активите, депозирани като гаранция от търговските банки в рамките на финансовите им операции с централните банки.

"Паднали ангели"

"Паднали ангели" са компаниите, които преминават от категорията ценни книжа от инвестиционния клас в категорията джънк облигации.

Влошаването на рейтинга, което често е резултат от спад на икономическите показатели на компанията, всъщност увеличава лихвените проценти, които инвеститорите изискват.

Лихвените проценти се увеличават също и на вторичните пазари, на които инвеститорите си обменят ценни книжа на дадена компания.

"Зомби" компании

"Зомби компании" или "живи мъртъвци" са групите, които не разполагат с достатъчна ликвидност, за да платят дълга си в крайния срок, но които се държат на краката си благодарение на много щедри програми от помощи от правителствата и централните банки по света.

Такива компании има най-вече в най-тежко засегнатите сектори от кризата с Ковид-19 и карантинните мерки по света. Това са преди всичко авиационният сектор, автомобилният отрасъл и секторът на енергията.