С цел подпомагане дейността на малките и средни предприятия в страната в икономическата криза, свързана с пандемията от COVID-19, Fibank (Първа инвестиционна банка) подписа споразумение за портфейлна гаранция с Фонд мениджър на финансови инструменти в България (Фонд на Фондовете).

Документът беше подписан на 23 октомври 2020 г. от Никола Бакалов, Главен изпълнителен директор (CEO) на Fibank и Чавдар Златев, Изпълнителен директор и член на Управителния съвет на банката, а от страна на ФМФИБ бе Изпълнителният директор Александър Георгиев.

Новият инструмент се нарича "Портфейлна гаранция с таван на загубите за преодоляване на последствията от COVID-19" и е финансиран със средства от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г. Неговата цел е да улесни достъпа на българските компании до финансиране за преодоляване на негативните ефекти, породени от моментната икономическа ситуация в страната.

Кредитите ще бъдат отпускани при изключително благоприятни условия - намаление от минимум 25% от стандартните изисквания за обезпечение или от цената на кредита, като е възможно прилагането и на комбиниран подход. Освен гаранционно покритие по кредитите, Инструментът предвижда и предоставяне на лихвена субсидия към крайния клиент при определени условия. Гаранциите по схемата са безплатни за кредитополучателите.

Компаниите могат да разчитат на подпомагане в две направления: инвестиционни кредити с възможност за гратисен период по главница до 24 месеца и кредити за оборотни средства с възможност за до 12 месеца гратисен период по главница, включително кредити за преодоляване на финансови затруднения, дължащи се или утежнени от епидемията от COVID-19.

Осигуреното финансиране е със срок от 12 до 120 месеца, за оборотно финансиране до 60 месеца, като няма ограничение относно размера на всеки кредит.