Като част от годишния си стрес тест Федералният резерв на САЩ (Фед) предписва по-голям капиталов буфер за големите финансови институции, като същевременно облекчава натиска върху по-малките банки. Централната банка на САЩ публикува в сряда нови правила за банковата индустрия, които включват въвеждането на "стресов буфер на капитала".

Окончателното правило би интегрирало капиталовите изисквания, произтичащи от годишните стрес тестове на Фед, с регулярните капиталови стандарти с цел да се улеснят банките в предвиждането им колко пари трябва да държат в резервите, като същевременно ще направи тези стандарти по-персонализирани за всяка фирма, предава Ройтерс, цитиран от Инвестор.

Служителите на Фед са преценили, че окончателното правило всъщност ще доведе до малко по-високи капиталови изисквания за най-големите банки в страната, като JPMorgan Chase и Citigroup, и по-ниски изисквания към по-малките институции. 

Като цяло се очаква големите световни банки да трябва да държат средно със 7% повече капитал, който покрива евентуалната загуба, докато банките с активи под 700 млрд. долара се очаква да забележат 10-процентно намаление на тези изисквания, казва Фед.

Правилата ще влязат в сила за тестовете на банките през 2020 г., когато ще бъдат проверени 34 банки. Фед ще публикува резултатите на 30 юни.

Окончателното правило би намалило броя на капиталовите изисквания, на които банките трябва да отговарят, от 13 на осем, след като банките отдавна се оплакваха, че вариациите на стандартите може ги усложнят в прилагането им.

Новото правило може да означава увеличаване на капиталовите минимуми. Според цитирани от Bloomberg изчисления на Фед осемте мегабанки в САЩ биха имали нужда от средно по 46 млрд. долара по изчисления за предходните седем години. Но също така правилото ще предостави на банките по-голяма гъвкавост след получаването на резултатите от стрес тестовете, която им позволява да увеличават изплащанията към инвеститорите (дивиденти) без одобрение от Фед, стига капиталът на банката да не падне под регулаторните граници.