Федералният резерв не бърза да предприема ново намаляване на лихвите, като повечето централни банкери са малко по-позитивно настроени относно американската икономика, показва стенограмата от октомврийското заседание на централната банка на САЩ.

В края на октомври Фед намали основната американска лихва за трети път през годината до 1,50% - 1,75%, като решението беше взето с 8 срещу 2 гласа.

"Повечето участници прецениха, че позицията относно бъдещата парична политиката, след намалението на федералната фондова лихва с 25 базисни точки на тази среща, ще бъде добре калибрирана, за да подкрепи перспективите за умерен растеж, силен пазар на труда и инфлация в близост до целевото ниво от 2%", се посочва в протоколите от последното заседание на Фед.

"Като цяло централните банкери разглеждат икономическите перспективи като положителни. Несигурността, свързана с търговското напрежение, както и геополитическите рискове, са отслабнали до известна степен, въпреки че остават завишени", се посочва в стенограмата от октомврийското заседание.

Протоколът от това заседание също така показва, че основните причини за намалението на федералната фондова лихва през октомври са били търговската война и несигурностите, свързани с нея, включително забавянето на глобалния растеж, който е започнал да се отразява и на американската икономика.

Възгледите на членовете на Фед относно икономическите перспективи обаче остават като цяло положителни, подобрявайки се слабо спрямо заседанието през септември.

Стенограмата от последната среща също така отчита, че има общо споразумение сред представителите на Фед, че няма да са необходими допълнителни съкращения на лихвената ставка, освен ако икономическите условия не се променят (не се влошат) значително.

Следващото двудневно заседание на Федералния резерв е насрочено за 10 и 11 декември, като инвеститори и анализатори вече очакват запазване на американската лихва в диапазона 1,5%-1,75% не само на това предстоящо заседание, но и поне до средата на 2020 година.