Европейската централна банка (ЕЦБ) обяви, че започва отново да купува кипърски държавни ценни книжа в рамките на програмата си след повишаването на кредитния рейтинг на страната, съобщава агенция АНА-МПА.

"Темпът на покупка на кипърски ДЦК от Евросистемата ще вземе предвид текущото състояние на ликвидността на пазара на кипърски държавни облигации с цел постигането на постепенно и балансирано увеличение на портфейла на Евросистемата по отношение на дела на Кипър в капитала на ЕЦБ", се казва в съобщението на банката.

ЕЦБ възобновява покупките на кипърски ДЦК след прекъсване от две години и половина.