Европейската централна банка (ЕЦБ) запази без промяна основните лихвени проценти, като в същото време сложи официален край на програмата си за покупки на еврооблигации на обща стойност от 2,6 трлн. евро (по-известна като голямата базука), но посочи, че ще продължава да реинвестира средствата от падежиращите книжа за по-дълъг период от време след първото повишаване на основните лихвени ставки.

На днешното си редовно заседание ЕЦБ взе очакваното за финансовите пазари решение да остави без промяна основната лихва по операциите за рефинансиране (т.нар. "репо лихва") на ниво от 0,00%, депозитната си лихва на ниво от -0,4% и заемната си лихва на ниво от 0,25%.

Банката потвърди, че до края на настоящия месец ще преустанови ежемесечните покупки на активи, известни като "количествени улеснения", но в същото време се ангажира да запази размера на закупените по тази програма облигации в 2,6 трлн. евро за "продължителен период от време след датата, когато ЕЦБ ще започне да повишава основните си лихвени ставки".

ЕЦБ заяви, че възнамерява да продължи изцяло да реинвестира постъпленията от падежиращи ценни книжа "за по-дълъг период от време след датата, от която започва да повишава лихвените проценти, и във всеки случай, докато е необходимо, за да се поддържат благоприятни ликвидни и стимулиращи парични условия".

Коментирайки бъдещата си лихвена политика, централната банка на еврозоната отново заяви, че планира да запази лихвените проценти в сегашните нива "до най-малко през лятото на 2019-а година" и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо, за да се гарантира непрекъснато устойчиво приближаване на инфлацията в средносрочен план до нива, които са малко под 2 на сто".

Решението на ЕЦБ беше напълно очаквано от анализатори, икономисти и инвеститори, като вниманието на участниците на финансовите пазари вече се насочва към пресконференцията на шефа на банката Марио Драги (от 15:30ч. наше време), на която той ще представи и най-новите средносрочни маркопрогнози на централната банка за икономическия растеж, инфлация и нивото на безработица в еврозоната. Според информация на агенция Блумбърг ЕЦБ ще понижи прогнозите си за инфлацията с оглед на по-ниските петролни цени, като може да заложи и по-слаб от досега очаквания икономически растеж.

 

С интерес се очакват коментарите на "Супер Марио" и по отношение на серията рисковете пред икономиката на региона на единната валута, които варират от международното търговско напрежение до опасността от неконтролиран Брекзит и бюджетните спорове на Италия с Европейската комисия.