Напълно според очакванията на пазара Европейската централна банка (ЕЦБ) запази лихвите в еврозоната без промяна и обяви, че програмата за обратни изкупувания ще продължи до края на годината. Това става ясно от съобщение на ЕЦБ след проведеното изнесено заседание на банката в Рига.

"Управителният съвет на ЕЦБ извърши внимателен преглед на напредъка към трайно приспособяване на инфлацията, отчитайки най-новите макроикономически прогнози на експертите на Евросистемата, показателите за натиск върху цените и заплатите и несигурността около перспективите за инфлацията", се казва в съобщението на институцията. 

Управителният съвет ще продължи да прави нетни покупки по програмата за изкупуване на активи с текущ месечен темп от 30 млрд. евро до края на септември 2018 г.

Банкерите очакват след септември 2018 г. в зависимост от текущите макроданни, потвърждаващи средносрочните инфлационни перспективи на Управителния съвет, месечният темп на покупките на нетни активи ще бъде намален до 15 млрд. евро до края на декември 2018 г. и след това да приключи, ако икономиката на еврозоната остане устойчива.

Управителният съвет възнамерява да запази своята политика за реинвестиране на основните плащания от падежиращите ценни книжа, закупени по програмата за обратно изкупуване, за продължителен период от време след края на покупките на нетни активи и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо за поддържане на благоприятни условия на ликвидност и висока степен на парично предлагане.

Управителният съвет реши, че лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение ще останат непроменени съответно на 0,00%, 0,25% и -0,40%.

Управителният съвет очаква основните лихвени проценти на ЕЦБ да останат на сегашните си равнища поне през лятото на 2019 г. и във всички случаи толкова дълго, колкото е необходимо, за да се гарантира, че развитието на инфлацията остава в съответствие с настоящите очаквания.

Днешните решения на ЕЦБ имат за цел да гарантират нива на инфлацията в средносрочен план под, но близо до 2%.

Малко след обявяване на решението еврото поевтиня спрямо долара с 0,56% до 1,1725 долара.