Европейската централна банка (ЕЦБ) очаквано запази лихвите без промяна, като потвърди, че нетните покупки на активи ще приключат през декември само ако макро данните отговарят на средносрочните предвиждания за инфлацията. Това става ясно от решение на ЕЦБ относно паричната политика, публикувано на сайта на институцията.

На днешното си заседание Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) взе решение лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение да останат непроменени - съответно 0,00%, 0,25% и -0,40%.

Управителният съвет очаква основните лихвени проценти на ЕЦБ да се задържат на сегашното си равнище най-малко за период, който включва и лятото на 2019 г., и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо, за да се осигури по-нататъшно устойчиво доближаване на инфлацията до равнища под, но близо до 2% в средносрочен план.