Европейската централна банка (ЕЦБ) може да промени инфлационната си цел по време на първото заседание на Управителния ѝ съвет, което ще се проведе във Франкфурт. От 2013 година целта е под 2% инфлация.

За постигането ѝ Франкфурт развива програма за изкупуване на активи, която бе прекратена в края на 2018 година и по-късно възстановена с решение още при управлението на предишния гуверньор Марио Драги.

Също така ЕЦБ поддържа рекордно ниски равнища, срещу които има сериозно недоволство дори и сред членовете на Управителния съвет.

Очаква се също така да има подробности около стратегическия преглед, иницииран от новия ръководител на банката Кристин Лагард.