Данък добавена стойност е един от най-разпространените налози в Европа, показва проучване на законодателството на държавите-членки на ЕС.

Най-ниско ниво на този данък плащат в Люксембург-17% С процент нагоре пък се плаща в Малта-18%. Следва група от три държави, където ставката е 19%-Германия, Кипър и Румъния.

България е в една от най-големите групи държави, която е приела нивото на данъка да е 20%. Заедно с нас са Австрия, Великобритания, Словакия, Франция и Естония.

21% е ДДС в Белгия, Испания, Литва, Латвия, Холандия и Чехия. Италия и Словения са с 22%, а Ирландия, Полша и Португалия са с 23%.

Дания, Хърватска и Швеция са с ниво на ДДС от 25%. Най-много взимат в Унгария, където ДДС е 27%.