Естонската дигитална банка Bigbank обяви днес официалния старт на дейността си в България, след като получи лиценз миналия ноември.

Дигиталната банка, базирана в Талин, оперира в Литва, Латвия и Естония, Финландия и Швеция. Дейността й е насочена към бизнес и индивидуални клиенти на финансови услуги.

Банката предлага финансови решения под формата на трансгранични услуги и в Германия, Нидерландия и Австрия.

У нас банката вече предлага няколко вида потребителски заеми с матуритет до 10 години.

Към портфолиото си за българския пазар дигиталната банка обмисля възможността за разкриване и управление на депозити, както и жилищни заеми.