Европейската сметна палата съобщи, че иска от законодателите на ЕС да се намесят, за да се осигури пълен достъп до документите на Европейската централна банка (ЕЦБ) при извършване на проверка на банковия надзор. В писмо до Европейския парламент палатата изразява загриженост, че ЕЦБ не й позволява да изпълнява пълноценно своите задължения.

Палатата допълва, че не се отбелязва напредък в разговорите с ЕЦБ. Отправен е призив до ЕП и до Съвета на ЕС да изразят пълна подкрепа за правото на палатата да получи достъп и да проверява документи, свързани с банковия надзор. Палатата настоява, ако е необходимо, да бъдат изменени разпоредбите, за се осигури достъп до всички документи, необходими за съответните проверки.

Посочени са три случая, при които е отказан достъп на проверяващите до важна информация. При проверка през 2016 г. на Единния надзорен механизъм представители на палатата са били силно затруднени в получаването на доказателства. През 2017 г. при работа по доклад за Единния съвет за преструктуриране е било поискано премахването на всички данни с източник ЕЦБ. През януари 2018 г. при подготовката на доклад за ролята на ЕЦБ при управлението на кризи, свързани с банковия надзор, ЕЦБ отново е отказала достъп до документите, необходими за извършването на съответната проверка.

От влизането в сила на Единния надзорен механизъм ЕЦБ има изключителна отговорност за надзора на големите банки в държавите от еврозоната. Около 130 банки представляват около 80 процента от банковите активи в ЕС. Средните и малките банки са под прекия надзор на националните власти. ЕЦБ разполага с крайни надзорни правомощия и следи за последователността на надзорните изисквания.

Със създаването на Единния надзорен механизъм отговорностите за проверки в банковия надзор също са променени. Отговорността за проверките на извършвания от ЕЦБ пряк банков надзор вече е част от правомощията на Европейската сметна палата. Отговорността за проверката на националните надзорни служби за средните и малките банки остава за националните власти. Повечето национални служби за проверка в еврозоната са изправени пред трудности и надзорът върху малките и средните банки в тези държави не подлежи изцяло на външна проверка, се посочва в съобщението.