Десет години след финансовата криза, представителите на глобалния финансов елит са по-богати от всякога. Така например 12 от участниците в Световния икономически форум в Давос, който тече в момента, са увеличили богатството си със 175 милиарда долара от 2009 до 2018 година. Най-бедната част от населението на планетата пък е обедняла с 11%.

Какво може да направи с парите си един  богат човек и какво може да направи един беден.

"Обяснението за това защо във време на криза богатите стават по-богати, а бедните по-бедни,  е много просто - богатите могат да инвестират там, където са сигурни. Докато бедните нямат какво да инвестират. Свидетели сме на една стагнация в нивото на работните заплати в развитите икономики, особено в САЩ. Говорим за работните заплатите на ниските и на средните нива на заетост, докато при висшите мениджъри - там нивото зависи от печалбата, а печалбата зависи от инвестициите, а инвестициите на фирмите - очевидно, въпреки че бяхме свидетели на най-тежката финансова криза, вървят добре. Това е простото обяснение", каза д-р Едуард Маринов от Интитут за икономически изследвания пред телевизия "Блумбърг".

От по-глобална гледна точка, по думите на Маринов, може да се проследи същият процес и при държавите - защо едни стават все по-богати, а други обедняват повече. "Колкото повече пари имаш, толкова повече пари можеш да инвестираш в капиталови разходи. Когато говорим за хора, ти инвестираш в образованието си, в изграждането на социални връзки, които да ти донесат социално развитие, впоследствие икономическо развитие". 

В тази връзка той вижда и смисъл да се организира форумът в Давос - да могат най-богатите хора да се срещнат и да обменят информация как постигат успехите си. За една обикновена компания, да бъде представена в Давос, има вход, чиято цена е пречка за по-голямата част от фирмите по света.

"Основното, което утежнява пък положението на бедните хора, е липсата на богатство, което да инвестират, не само като инвестиция в капитал, в дружества, на фондовата борса или на друг пазар, а инвестиция в собственото си развитие.  Ако искаме да имаме съвършено социално равенство - да, трябва да бъдат увеличени данъците на най-богатите".

Д-р Маринов коментира състоянието на тези 12 най-богати участници във форума в Давос - "годишните приходи на някои от тях, които са и сред на-големите благодетели на различни инициативи, могат да решат проблемите на цели държави. Но те го правят по свое усмотрение, като не дават възможност на хората да си помогнат сами, а се опитват да го наложат отвън".