Европейската комисия потвърди, че продажбата на българския клон на "Пиреос банк" на "Юробанк" не нарушава европейските правила за отпускане на държавна помощ.

През ноември 2015 година Комисията одобри държавна помощ от Гърция за реконструкцията на "Юробанк" и "Пиреос банк" според европейските правила и при серия поети ангажименти.

Един от тях от страна на "Пиреос банк" е бил тя да продаде клоновете си преди края на 2018 година. За "Юробанк" пък един от ангажиментите е бил тя да не бъде продавана преди края на 2018 година.

След процеса по покупко-продажба през ноември 2018 година, "Пиреос банк" обявява продажбата на своя български клон на "Юробанк", която приключва през юни 2019 година.

Европейската комисия получава жалба през януари 2019 година от един от участниците в търга, според когото продажбата е в нарушение с ангажиментите за отпускане на държавна помощ, като визира отпусната помощ от Гърция.

Според Европейската комисия, "Пиреос банк" наистина е продала българския си клон след предвидения срок, но тази кратка отсрочка не е засегнала спазването на правилата за отпуснатата от Гърция държавна помощ за реконструкцията на "Пиреoс" през 2015 година.

Комисията също така стига до заключението, че транзакциите между двете банки са извършени в съответствие с всички други ангажименти за държавна помощ според решенията за нейното отпускане от 2015 година, както и че не е отпускана допълнителна помощ на "Юробанк" по време на продажбата.