Европейската комисия е одобрила българската схема в размер на 79 млн. евро (приблизително 156 млн. лв.) в подкрепа на микро, малките и средните предприятия, засегнати от пандемията от коронавирус, съобщиха от интитуцията.

Схемата е одобрена съгласно Временната рамка за държавна помощ, приета от ЕС, и ще бъде съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Става въпрос за схемата, по която търговците, засегнати от противоепидемичните мерки, наложени с 4 заповеди на министъра на здравеопазването, могат да получат 20%, респ. 10% от оборота си за съответните периоди на 2019 г. или 2020 г. 

За да започне плащането по тази мярка се чакаше единствено нотификация от ЕК. 

По-рано днес от Националната агенция за приходите съобщиха, че изплащането на сумите ще започне през идната седмица, като очакванията са да бъдат платени по сметките на дружествата над 30 млн. лв. до 28 януари.

До момента автоматизирана софтуерна проверка са преминали над 80% от проектните предложения, като предварително одобрение за финансова помощ са получили над 3200 фирми за над 36 млн. лева.

Кой ще получи помощ?

Помощта ще бъде достъпна за предприятия, осъществяващи дейност в определени сектори и отговарящи на определени изисквания, определени от България, чиито дейности са били преустановени или ограничени от правителствени ограничителни мерки срещу разпространението на коронавируса.

Размерът на безвъзмездните средства

Ще бъде изчислен чрез сравняване на оборота (без ДДС) на кандидата през засегнатия период със същия период на предходната година (или оборота за октомври 2020 г. за бенефициери, открити след 1 януари 2020 г.). Безвъзмездните средства ще възлизат, в зависимост от сектора на дейност на бенефициера, до максимум 150 000 лева (приблизително 76,694 евро).

Комисията установила, че българската схема отговаря на условията, посочени във Временната рамка. По-специално, помощта няма да надвишава 800 000 евро на дружество и може да се предоставя до 30 юни 2021 г. Комисията заключила, че мярката е необходима, целесъобразна и пропорционална за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държавата.