Европейската комисия публикува първата си предварителна оценка на въздействието на SURE, съобщиха от Комисията. Инструментът е на стойност 100 милиарда евро, предназначен е за защита на работните места и доходите, засегнати от пандемията от COVID-19.

Според доклада SURE е смекчил сериозното социално-икономическо въздействие, произтичащо от кризата с COVID-19. Той е спомогнал да се гарантира, че безработицата в държавите членки по време на кризата е нараснала значително по-малко, отколкото по време на световната финансова криза, въпреки по-голямото намаление на БВП.

Според доклада на Комисията през 2020 г. инструментът е подпомогнал между 25 и 30 милиона души

В него също така се оценява, че между 1,5 и 2,5 милиона предприятия, засегнати от пандемията от COVID-19, са се възползвали от SURE, което им е позволило да задържат своите работници.

Благодарение на високия кредитен рейтинг на ЕС, като са използвали SURE и не са емитирали сами държавни дългови инструменти, държавите членки са спестили приблизително 5,8 милиарда евро от лихвени плащания.

Обратната информация от бенефициерите показва, че подкрепата по линия на SURE е изиграла важна роля за създаването на техните режими за работа при намалено работно време и за увеличаването на техния обхват и обем.

Днешният доклад обхваща също така операциите по получаване и отпускане на заеми за финансиране на SURE. В него се заключава, че търсенето на инструмента от страна на държавите членки е голямо, като вече са разпределени над 90% от общия пакет от 100 милиарда евро по линия на SURE. Интересът на инвеститорите към облигациите по инструмента SURE също беше голям, отчитат от ЕК. До крайната дата за изготвяне на доклада Комисията набра 53,5 милиарда евро в рамките на първите четири емисии, като записаните облигации бяха средно с над десет пъти повече. Всички средства бяха набрани като социални облигации, което дава увереност на инвеститорите, че парите им се насочват към мерки с реална социална цел, които поддържат доходите на семействата по време на криза.

В коментарт по темата Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията по въпросите на икономиката в интерес на хората, заяви:

Инициативата SURE доказа своята стойност, като задържа хората на работните им места и предприятията на повърхността по време на кризата. Създадена като една от трите предпазни мрежи за справяне с краткосрочните последици от кризата, SURE помогна успешно на десетки милиони хора и предприятия в целия ЕС, като осигури защита срещу риска от безработица и запази поминъка. В процеса на възстановяване ще продължим да предприемаме мерки в подкрепа на възстановяването, съпроводено със създаването на работни места, и ще осигурим активна подкрепа за работниците и пазарите на труда.

SURE е съществен елемент от цялостната стратегия на ЕС за защита на гражданите и смекчаване на много тежките социално-икономически последствия от пандемията от COVID-19. Инструментът предоставя финансова подкрепа под формата на заеми, отпуснати при благоприятни условия от ЕС на държавите членки, за финансиране на национални режими на работа при непълно работно време и други подобни мерки за запазване на заетостта и подкрепа на доходите, по-специално за самостоятелно заетите лица, както и на някои мерки, свързани със здравето. Досега Комисията е предложила финансова подкрепа в размер на общо 90,6 милиарда евро за 19 държави членки. SURE може да предостави финансова помощ в размер на още над 9 милиарда евро и държавите членки все още могат да подават искания за подкрепа. Комисията има готовност да оцени допълнителни искания от страна на държавите членки в отговор на нарастването на случаите на заразяване с COVID-19 и новите ограничения.