Бизнесът на лизинговите компании в България се развива добре, като водещ в него продължава да е финансовият лизинг. Сключените през третото тримесечие нови договори за финансов лизинг са в размер на 473,4 млн. лв. На годишна база обемът им нараства със 17,9% (71,7 млн. лв.), а спрямо второто тримесечие на тази година намалява със 7,4% (37,6 млн. лева), показват данните на Българската народна банка.

В централната банка изчисляват, че със сключените в периода юли-септември нови договори, вземанията на финансов лизинг достигат 3,729 млрд. лева, като на годишна база се увеличават с 10,7% (360,2 млн. лв.), а спрямо края на второто тримесечие - с 2,1% (77,2 млн. лева).

Делът на договорите по финансов лизинг обаче се понижава в общия размер на вземанията по лизингови договори от 95,3% в края на септември миналата година до 94,4% в края на септември тази година.

В края на деветия месец на годината вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг са общо 3,950 млрд. лв. и на годишна база се увеличават с 11,7% (415,2 млн. лв.), а спрямо края на юни 2018 г. - с 2,3% (88 млн. лева), отчитат в БНБ