Народното събрание задължи министъра на финансите в срок до 10 юли 2020 г. да представи детайлна информация за броя на организаторите на хазартни игри, както и за бюджетните постъпления от такси и данъци от хазартния сектор за последните пет години.

Решението, предложено от управляващите, беше прието със 100 гласа "за", 40 "против" и 9 въздържали се.

От "БСП за България", които инициираха днешните разисквания за облагането на хазартните игри, искаха парламентът да задължи министъра на финансите да представи детайлна информация какъв е приносът в бюджета на отделните лицензирани фирми от хазартния сектор. От ГЕРБ обаче посочиха, че това е данъчно осигурителна информация и нейното публично оповестяване е в нарушение на закона. Така предложението на БСП беше отхвърлено с 43 гласа "за", 92 "против" и 16 "въздържал се".

Искаме да видим какво са плащали тези фирми. Вие ни предлагате втори чадър във вашето решение, обърна се Румен Гечев /"БСП за България"/ към ГЕРБ.

Министърът на финансите Владислав Горанов декларира, че в изпълнение на днешното решение ще представи и информация дали конкретните хазартни оператори са плащали 20 процента такса върху комисионната или 15 процента върху направените залози. По думите му, това до голяма степен ще даде информацията, която от левицата са целяли да получат.