В края на ноември 2020 г. депозитите на неправителствения сектор са 91.390 млрд. лв., като годишното им увеличение е с 9.7 на сто. Това става ясно от паричната статистика на Българската народна банка (БНБ). Припомняме, че през октомври бе регистрирано 8.7% годишно повишение през октомври 2020 година.

Депозитите на фирмите са 28.552 млрд. лв. в края на ноември 2020 година. В сравнение със същия месец на 2019 г. те се увеличават с 11% (9.4% годишно повишение през октомври 2020 година).

Депозитите на финансовите предприятия, като застрахователни компании, пенсионноосигурителни дружества и инвестиционни посредници нарастват с 18.4% на годишна база през ноември 2020 година (4.8% годишно повишение през октомври 2020 г.) и в края на месеца достигат 3.501 млрд. лева.

Депозитите на домакинствата в края на ноември са 59.337 млрд. лева. Те се увеличават с 8.5% спрямо същия месец на 2019 г. (8.6% годишен ръст през октомври 2020 година).

Кредити

В края на ноември 2020 г. кредитите за фирмите и домакинствата са 65.332 млрд. лв. при 64.863 млрд. лв. към октомври 2020 година. През ноември 2020 г. те се увеличават на годишна база с 4.1% (5.8% годишно повишение през октомври 2020 година).

Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 535.2 млн. лева. На годишна база продадените кредити9 от Други ПФИ са 535.2 млн. лв. (в т. ч. 13.5 млн. лв. през ноември 2020 година) като за последните дванадесет месеца няма обратно изкупени кредити. 

Кредитите за фирмите нарастват с 2.2% на годишна база през ноември 2020 г. (2.2% годишно повишение през октомври 2020 г.) и в края на месеца достигат 35.589 млрд. лева. Кредитите за домакинствата са 25.474 млрд. лв. в края на ноември 2020 година. Спрямо същия месец на 2019 г. те се увеличават с 6.9% (7.1% годишно повишение през октомври 2020 година).

В края на единадесетия месец от годината жилищните кредити са 11.897 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 11.8% (11.9% годишно увеличение през октомври 2020 година). Потребителските кредити възлизат на 11.926 млрд. лв. и се увеличават с 5.4% спрямо ноември 2019 г. (5.9% годишно повишение през октомври 2020 година). На годишна база другите кредити намаляват с 24.9% (24.5 годишно понижение през октомври 2020 г.), като достигат 412.4 млн. лева.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 4.269 млрд. лв. в края на ноември 2020 година. В сравнение с ноември 2019 г. те се увеличават с 3.7% (34.3% годишно повишение през октомври 2020 година).