Към края на 2016 г. България е сред лидерите по лоши кредити в региона на Централна и Източна Европа. Това показват данни от доклад на Deloitte, публикуван днес. Делът на необслужваните корпоративни заеми у нас е бил 15,1% и 10% в търговията на дребно. Според доклада България е на четвърта позиция сред 14 държави, които са включени в проучването. Повече необслужвани кредити имат само Украйна (30,5%), Сърбия (17%) и Хърватия (13,6%).

В Естония е отчетено най-ниското ниво на лошите заеми от 0,9%.

Консултантската компания е изчислила, че за периода 2015-2016 г. както потребителските, така и корпоративните обеми от необслужвани кредити в България значително са намалели съответно с 21,4% и 13,6%. Според анализаторите това е резултат от изчистването на счетоводните баланси от необслужваните кредити и отписването на напълно обезценени експозиции.

Според Гавин Хил, съдружник Финансово консултиране в Делойт България, основна причина за този спад са няколко големи сделки, реализирани през 2016 г. и 2017 г., които привлякоха интереса на значими международни стратегически и финансови инвеститори. По думите му двете основни завършени сделки с портфейли от необслужвани кредити през 2016 г. в България са свързани с Пощенска банка и Националната банка на Гърция.

"Първата сделка от страна на Пощенска банка бе продажбата на портфейл от необезпечени потребителски кредити на стойност 145 млн. евро. Вторият продаден портфейл също от потребителски кредити бе с номинална стойност 70 млн. евро", коментира Хил, цитиран в прессъобщение от компанията.

"До октомври 2017 г. няма изцяло завършена сделка за необслужвани кредити, но е реализирана продажба на портфейл по проекта Taurus с номинална стойност 90 млн. евро", допълва той.

Общият коефициент на необслужваните кредити в България в края на 2016 г. е в размер на 13,3%. През 2015 г. и началото на 2016г. банките са се съсредоточили върху изчистването на балансите си в хода на подготовката за прегледа на качеството на активите и стрестестовете, провеждани от БНБ", казва още Хил.

Според него показателят за капиталовата адекватност на българския банков сектор през 2016 г. отбелязва стабилно ниво от 22,2%, което е значително по-високо от минималните изисквания.

В банковия сектор имаше консолидация, която доведе до намаляването на пазарния дял на гръцките банки, уточнява още Хил. През март 2016 г. базираната в България Пощенска банка (дъщерно дружество на Eurobank Ergasias) придоби Alpha Bank Bulgaria от Alpha Bank SA. През юни 2017 г. пък белгийската KBC Group придоби 99,1 % от Обединена българска банка (ОББ) от Националната банка на Гърция. Според Гавин Хил очакванията за 2018 година са тя да бъде активна за пазара на необслужваните кредити с приключването на няколко текущи сделки и няколко нови сделки и играчи в колекторския бизнес.

Според доклада на Deloitte реалният БВП на България e нараснал с 3,4% през 2016 г. След бавния период на възстановяване от кризата през 2014 г. българската икономика започна отново да се разширява. Ситуацията леко се промени през 2016 г., когато заедно със забавянето на притока на свежи пари към ЕС, растежът също се забави, но благодарение на подобряването на пазара на труда и увеличаване на вътрешното и външното търсене, нивото на растежа намалява само с 0,2% през 2017 г. Тази година се очаква ръст заради по-високия процент на заетост, увеличение на заплатите и на частното потребление, пише още в доклада на Deloitte.

Докато продажбата на портфейли от необслужвани кредити се увеличава през 2016 г. с малко над 7 млрд. евро номинална стойност на завършените сделки в региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ), то през 2017 г. пазарът на дългове продължава да се активизира, сочат още изводите от доклада. Според данните най-активните пазари в ЦИЕ с най-големи обеми от продадени портфейли през последните години са Румъния, Унгария, Хърватия, както и Словения.