В края на 2018-а година депозитите на неправителствения сектор в българската банкова система са в размер на 77,659 млрд. лева (71,9% от прогнозния БВП), като годишното им увеличение е със 7,3% след растеж със 7,9% през ноември, показват данни на Българската народна банка (БНБ).

Депозитите на нефинансовите предприятия през декември са в размер на 23,184 млрд. лева (21,5% от БВП), нараствайки на годишна база с 5,2% след тяхно повишение с 6,7% през предходния месец. В същото време депозитите на финансовите предприятия се увеличават с 16,9% на годишна база след ръст със 17,1% през ноември и достигат в края на 2018-а година 2,945 млрд. лева (2,7% от БВП).

През декември депозитите на домакинствата и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата) са в размер на 51,530 млрд. лева (47,7% от БВП), като се повишават на годишна база със 7,7% след растеж с 8,0 на сто през ноември 2018-а година.

Кредитите за неправителствения сектор в края на декември са в размер на 57,354 млрд. лева (53,1% от БВП) спрямо кредити за 57,617 млрд. лева през ноември (53,4% от БВП), като нарастват на годишна база с 8,4% (спрямо декември 2017 година).

Според данните на БНБ кредитите за нефинансови предприятия се повишават в края на миналата година с 5,4% на годишна база след повишение с 5,5% през ноември и достигнат 32,686 млрд. лева (30,3% от БВП).

Кредитите за домакинства и НТООД пък са в размер на 21,828 млрд. лева (20,2% от БВП), като спрямо декември 2017-а година те се увеличават с 11,2% след повишение с 10% през ноември 2018-а година. В края на отчетния месец жилищните кредити са за 10,530 млрд. лева и нарастват на годишна база с 11,4% (при годишно увеличение с 10,2% през ноември), докато потребителските кредити възлизат в края на декември на 9,118 млрд. лева и са с цели 17,7 на сто над нивата от декември 2017-а година след тяхно повишение с 16,0% месец по-рано.

В края на миналия месец кредитите, предоставени на финансови предприятия, са в размер на 2,841 млрд. лева (2,6% от БВП), нараствайки на годишна база с 23,7% след тяхно повишение с цели 32,3% през ноември 2018-а.

Нетните чуждестранни активи в края на декември се увеличават с 8,4% спрямо година по-рано, достигайки 56,068 млрд. лева. Чуждестранните активи се увеличават с 8,3% (след повишение с 8,6% през ноември 2018-а), достигайки 65,835 млрд. лева, докато чуждестранните пасиви са в размер на 9,768 млрд. лева, нараствайки на годишна база със 7,8 на сто (след повишение с 13,3% през ноември).