Службата за приходите и митниците (UPC) публикува черен списък на 200 компании с данъчни задължения от общо 193,34 млн. евро.

Новият документ, актуален към юли, включва длъжниците с неплатен данък върху добавената стойност (ДДС), печалбата, сделките с недвижими имоти и концесиите.

Списъкът се оглавява от Pantomarket на Херцег Нови, в несъстоятелност и с дълг от 14,98 млн. евро. След това се нареждат компаниите от Подгорица Ave Maria Koljcevic, в несъстоятелност, с дълг от 10,67 млн. евро, и Spic Ronghe International (MONTENEGRO) Limited, с дълг от 9,56 млн. евро. В списъка са още Вектра Якич с дълг от 9,47 млн. евро, чието решение за препрограмиране е отменено, и фалиралата в Будва компания Mercur със задължения от 5,21 млн. евро.

Оповестени са и имената на 100-те най-големи длъжници въз основа на неплатени данъци и вноски от и по лични доходи, общият им дълг е в размер на 99,9 млн. евро. Montenegro Airlines е обявена в несъстоятелност и дългът й е най-голям в тази категория. Фалиралият национален превозвач дължи 13,68 млн. евро

Следват Radoje Dakic, обявена в несъстоятелност и с 9,51 млн. евро задължения, Бокситни рудници - в несъстоятелност с 6,83 млн. евро, Железопътен транспорт - с 6,67 млн. евро, Плантации - с 5,96 милиона евро дълг и други.

Службата за приходите и митниците предприема всички законни мерки по отношение на длъжниците, в това число и мярката за предлагане на фалит, за да не позволи драстично нарастване на дълга към фиска, съобщиха нейните представители,.

Първият списък с длъжници в Черна гора е бил публикуван през 2013 г., а сега - след промяна в Закона за данъчната администрация, трябва да се актуализира на всяко тримесечие.