Европейската комисия предложи юридически да се обвърже изплащането на европейски субсидии със спазването на принципа за върховенство на закона.

Това ще влезе в сила за седемгодишния бюджетен цикъл на ЕС от 2021 до 2027 година. Съобщението е на Европейската комисия и бе публикувано в Брюксел.

За седемте години бюджетът на ЕС ще бъде 1279 милиарда евро. За сравнение, парите в завършващия през 2020 година цикъл бяха 1087 милиарда евро.

Ако предложението на Европейската комисия бъде одобрено, това ще означава, че Полша, към която има забележки за съдебната реформа и Унгария, която отказва да приема бежанци по утвърдения план на Брюксел, вероятно няма да получат пълен обем от европейски субсидии.

За първи път се въвежда и пряк данък, който ще се внася в бюджета на ЕС, като досега единствените приходи бяха от определените национални квоти на държавите-членки.

Прекият данък ще се изчислява пропорционално по обема на непреработените в отделна държава пластмасови отпадъци, замърсяващи природата.

Процедурата оттук нататък е обсъждане на предложението на ЕК от страните-членки и депутатите от Европейския парламент. Утвърждаването на бюджета ще стане в парламента през 2020 година.