Брутният външен дълг на страната в края на юли 2019 г. е 34 195.3 млн. евро (57.8 на сто от прогнозния Брутен вътрешен продукт /БВП/ ), съобщава Българската народна банка, на която се позова БТА. Дългът се увеличава с 1039.4 млн. евро (3.1 на сто) в сравнение с края на 2018 г. Дългът намалява на годишна база с 259.9 млн. евро (0.8 на сто).

В края на юли 2019 г. дългосрочните задължения са 25 771.1 млн. евро (75.4 на сто от брутния дълг, 43.6 на сто от БВП). На годишна база дългосрочният дълг намалява с 592.2 млн. евро (2.2 процента).

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на юли 2019 г. е 5452.7 млн. евро (9.2 на сто от БВП). Спрямо края на 2018 г. той намалява с 88.2 млн. евро (1.6 на сто). На годишна база външните задължения на сектора се понижават със 194.8 млн. евро (3.4 процента).

Външните задължения на сектор Банки са 4638.1 млн. евро (7.8 процента от БВП). Дългът на сектор Банки нараства на годишна база със 127.1 млн. евро (2.8 процента) спрямо юли 2018 г.

Външните задължения на Други сектори са 10 853.7 млн. евро (18.3 на сто от БВП). Дългът на сектора намалява на годишна база със 110.4 млн. евро (1 процент).

В края на юли 2019 г. вътрешнофирменото кредитиране е 13 250.7 млн. евро (22.4 на сто от БВП), което е със 700.8 млн. евро (5.6 на сто) повече в сравнение с края на 2018 г.

Вътрешнофирменото кредитиране намалява на годишна база с 81.9 млн. евро към края на юли. През януари - юли 2019 г. полученото външно финансиране от нерезиденти е в размер на 3962.3 млн. евро (6.7 на сто от БВП), при 3553.4 млн. евро (6.4 на сто от БВП) за януари - юли 2018 г. От тях 241.5 млн. евро (6.1 на сто от общия размер) са за сектор Държавно управление, 981.2 млн. евро (24.8 на сто от общия размер) за сектор Банки, 628.4 млн. евро (15.9 на сто) за Други сектори, а 2111.2 млн. евро (53.3 на сто) са вътрешнофирмено кредитиране.

През януари - юли 2019 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 2938 млн. евро (5 на сто от БВП) при 3490.5 млн. евро (6.3 на сто от БВП) за януари - юли 2018 г. , информира БНБ.