Брутният външен дълг на страната в края на февруари 2020 г. е 33 826.7 млн. евро (52 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП), съобщава Българската народна банка, която представи таблица за движението на външния дълг.

Дългът намалява на годишна база със 191.5 млн. евро (0.6 на сто) спрямо февруари 2019 г.

В края на февруари 2020 г. дългосрочните задължения са 25 674.8 млн. евро (39.5 на сто от БВП). Краткосрочните задължения възлизат на 8151.8 млн. евро (12.5% от БВП).

Брутният външен дълг на сектор "Държавно управление" в края на февруари 2020 г. е 5423.3 млн. евро (8.3 на сто от БВП). Спрямо края на 2019 г. той намалява с 4.3 млн. евро. На годишна база външните задължения на сектора се понижават с 80.3 млн. евро.

Външните задължения на сектор "Банки" са 4580.9 млн. евро (7 на сто от БВП). Те се понижават с 320.5 млн. евро (6.5 на сто) спрямо края на 2019 г. Дългът на сектор "Банки" нараства на годишна база с 24 млн. евро, отчита още Централната банка.