На 13 април Българска народна банка ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност десет години и шест месеца (3836 дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия BG 20 401 19 211/21.06.2019 г., с падеж 21.12.2029 г., съобщи БНБ.

Централната банка ще предложи за продан книжа за 200 млн. лева с 0,50 процента годишна лихва.

Какви са условията на емисията

Таблица: БНБ

Министерство на финансите си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното, се казва в поясненията на БНБ.

Заедно с това от националната банка информират, че Министерство на финансите ще предлага за продажба на аукционен принцип допълнителни количества от емисия BG 20 401 19 211 от 21.06.2019 г.