Българската народна банка пуска възпоменателна монета по случай 125 години от рождението на Гео Милев.

На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на БНБ с годината "1879" върху лентата, а в кръг около нея е разположен надпис "БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА", както и номиналната стойност "2 ЛЕВА" и годината на емисията "2020".

На обратната страна на монетата е изобразен портрет на Гео Милев, неговият подпис, като в полукръг е разположен надпис "125 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГЕО МИЛЕВ".