От 3 юни 2019 г. Българската народна банка пуска в обращение сребърна възпоменателна монета "Евлоги и Христо Георгиеви" от серията "Българско възраждане".

Цената на монетата е 78 лева. Номиналната стойност е 10 лв. Монетата ще се продава в Българската народна банка - на две каси на пл. "Княз Александър I" № 1 и на четири каси в Касов център на БНБ на ул. "Михаил Тенев" № 10, както и в офиси и клонове на Банка ДСК ЕАД, Първа инвестиционна банка АД, Райфайзенбанк (България) EАД и Тексим Банк АД.

В периода от 3 юни до 5 юни 2019 г. включително всеки клиент ще може да закупи от Българската народна банка до 2 броя монети, след което възпоменателната монета "Евлоги и Христо Георгиеви" ще се продава без ограничения.

На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка с годината "1879" върху лентата; околовръст - надпис "БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА"; номиналната стойност "10 ЛЕВА" и годината на емисията "2

На обратната страна на монетата са изобразени Евлоги и Христо Георгиеви на фона на сградата на Софийския университет, а над тях - надпис "ЕВЛОГИ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ".