На проведено на 4 октомври заседание на Управителния съвет на Централната банка е взето решение на основание чл. 9, ал. 8, във връзка с чл. 9, ал. 1 и съгласно критериите по чл. 9, ал. 7 от Наредба № 8 и общо-европейската методика, изложена в Насоките на Европейския банков орган. Това съобщиха от БНБ.

С решението са определени 10 системно значими банки у нас, който вероятно ще бъдат надзиравани от Европейската централна банка във връзка с влизането ни в Европейския банков съюз. Те ще отделят от 1 януари, а не от 1 октомври 2019 година буфери за рисковите си активи. С тях ще се гарантират кредити, които може да станат рискови.

В десетте банки влизат Уникредит Булбанк, ОББ, Първа инвестиционна банка, ДСК, Сосиете Женерал Експресбанк, Райфайзенбанк, Пощенска банка, ЦКБ, Българска банка за развитие и Пиреос България.

За първите четири банки буферът ще е в размер на 0.75% от рисковите им активи, а през 2020 година ще стане 1%. Втората четворка от списъка ще отделят по 0.50% от 1 януари, а държавната ББР и Пиреос ще внасят по 0.25%.