В края на април 2019 г. депозитите на неправителствения сектор в банковата система са 79.414 млрд. лв. (68.7 на сто от БВП), като годишното им увеличение е 10 на сто, отчита Българската народна банка.

Депозитите на Нефинансови предприятия са 23.312 млрд. лв. (20.2 на сто от БВП) в края на април 2019 година. В сравнение със същия месец на 2018 г. те се увеличават с 9.4 на сто. Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 32,4 на сто и в края на април достигат 3.391 млрд. лв. (2.9 на сто от БВП).

Депозитите на Домакинства и нетърговските организации обслужващи домакинства /НТООД/ са 52.712 млрд. лв. (45.6 на сто от БВП) в края на април 2019 година. Те се увеличават с 9 на сто спрямо същия месец на 2018 г.

В края на април 2019 г. кредитите за неправителствения сектор са 58.633 млрд. лв. (50.7 на сто от БВП) и се увеличават на годишна база с 6.9 на сто.

Кредитите за Нефинансови предприятия нарастват с 4.8 процента на годишна база през април 2019 г. и в края на месеца достигат 33.493 млрд. лв. (29 на сто от БВП).

Кредитите за Домакинства и НТООД са 22.274 млрд. лв. (19.3 на сто от БВП) в края на април 2019 година. Спрямо същия месец на 2018 г. те се увеличават със 7.9 на сто. В края на април 2019 г. жилищните кредити са 10.873 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 11.8 на сто. Потребителските кредити възлизат на 9.439 млрд. лв. и се увеличават с 10.9 на сто спрямо април 2018 г.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 2.866 млрд. лв. (2.5 на сто от БВП) в края на април 2019 година. В сравнение с април 2018 г. те се увеличават с 26.8 на сто.