Индексът ЛЕОНИА Плюс през април 2019 г. e минус 0.47 процента. Спрямо април 2018 г. той се увеличава с 0.02 процентни пункта (пр.п.), а в сравнение с март 2019 г. - с 0.01 пр.п., отчита Българската народна банка.

От 1 юли 2017 година ЛЕОНИА Плюс се използва за справочен индекс на сключените и изпълнените сделки за предоставяне на необезпечени овърнайт-депозити в левове на междубанковия пазар в България.

През април 2019 г. средният лихвен процент по кредитите на бизнеса с размер до един милион евро, договорени в левове, спада на годишна база с 0.15 процентни пункта /пр.п/ до 4.22 на сто, а по тези, договорени в евро - с 1.01 пр.п. до 2.45 на сто.

Средният лихвен процент по кредитите на фирмите с размер над един милион евро, договорени в левове, намалява с 0.60 пр.п. до 3.41 на сто, а по тези, договорени в евро, нараства с 0.17 пр.п. до 3.06 на сто.

Средният лихвен процент по кредитите на домакинствата, обявени за потребление в левове намалява на годишна база през април с 0.35 пр.п. до 8.26 на сто, а по тези в евро - с 0.70 пр.п. до 3.77 на сто. При жилищните кредити в левове той спада с 0.33 пр.п. до 3.18 на сто, а по жилищните кредити в евро - с 0.27 пр.п. до 3.54 на сто.

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през април 2019 г. в сравнение със същия месец на 2018 г., спада с 0.38 пр.п. до 10.13 на сто, а по кредитите за потребление в евро - с 0.65 пр.п. до 4.13 на сто. През април 2019 г. годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове намалява спрямо април 2018 г. с 0.34 пр.п. до 3.53 на сто, а по жилищните кредити в евро - намалява с с 0.37 пр.п. до 3.86 на сто.

През април 2019 г. спрямо същия месец на 2018 г. средният лихвен процент по кредитите, предоставени чрез кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове се увеличава с 0.30 пр.п. до 19.48 на сто, а по тези в евро спада с 0.35 пр.п. до 17.43 на сто.