В края на юли 2018-а година брутният външен дълг на България (частен и държавен) е в размер на 33,648 млрд. евро (63,7% от прогнозния БВП), като се понижава с 250,6 млн. евро (с 0.8%) спрямо края на 2017 година, но нараства със 172 млн. евро (с 0,55) спрямо година по-рано (спрямо юли 2017 година, когато брутният външен дълг беше в размер на 33,4759 млрд. евро).

Дългосрочните задължения през юли са в размер на 25,7451 млрд. евро (48,8% от БВП и 76,5% от брутния външен дълг), като нарастват със 149,7 млн. евро (с 0,6%) спрямо края на предходната година и намаляват със 123 млн. евро (с 0,5%) спрямо година по-рано.

В същото време краткосрочните задължения на България възлизат на 7,9092 млрд. евро (156% от БВП и 23,5% от брутния външен дълг), нараствяйки със 100,9 млн. евро (с 1,3%) спрямо края на предишната година и с 295 млн. евро (с 3,9%) спрямо юли 2017 година.

Брутният външен дълг на сектор "Държавно управление" в края на юли е в размер на 5,6532 млрд. евро (10,7% от БВП), намалявайки в рамките на година с 66 млн. евро (спад с 1,2%) и с 397,8 млн. евро (с 6,6%) спрямо юли 2017 година.