При присъединяването на България към еврозоната всяка година българските фирми ще пестят 1 млрд. лева годишно от обмяна на валута и такси по банкови преводи. Това се казва в доклад на Института за пазарна икономика (ИПИ), изготвен в края на април 2018 г.

Позитивите за икономиката на България от присъединяване към еврозоната са както краткосрочни, така и дългосрочни. Те ще започнат да се усещат още в момента, в който официално започне процеса на присъединяване и страната влезе в чакалнята на еврозоната (ERM II).

Покачването на кредитния рейтинг в повечето страни се наблюдава първо още влизането в чакалнята на еврозоната, ERM II, а допълнително повишение обичайно има и при приемането на еврото. Вдигането на рейтинга води до по-ниски лихви за държавата, бизнеса и гражданите и осигурява по-лесен достъп до финансиране и повече инвестиции в икономиката.

 

По-важното следствие е, че подготовката на България за влизане в ERM II и еврозоната ще даде тласък за реформи.

Влизането в ERM II ще е свързано с поемане на ангажименти за структурни промени, които да гарантират "висока степен на устойчива конвергенция", както изисква чл. 140 от Договора за функционирането на ЕС. Очакваният положителен ефект може да се сравни с подготовката за членство в ЕС - десетилетието от 1997 г. до 2007 г. беше най-доброто за растежа на България.