"Български енергиен холдинг" ЕАД /БЕХ/ успешно записа увеличение на своята трета емисия еврооблигации, листвана на Ирландската фондова борса /Euronext Dublin/ и на Българската фондова борса, съобщиха от БЕХ.

Емисията се увеличава от 550 на 600 милиона евро при годишен лихвен процент в размер на 3.5 на сто и падеж от 7 години.

С настоящото увеличение на емисията облигации, БЕХ запазва същите конкурентни ценови условия и срочност, което ще позволи на компанията да разпредели своите лихвени разходи по-ефективно и за по-дълъг период от време, се посочва в съобщението.

Ценните книжа ще бъдат регистрирани на Ирландската и Българската фондова борса. Постигнатото второ увеличение на емисията в продължаващи волатилни пазарни условия потвърждава доверието на инвеститорите в БЕХ, както и добрия достъп на компанията до капиталовите пазари, отбелязват от компанията.

Приходите, получени от емисията, ще се използват за общи корпоративни цели.

С втория допълнителен транш БЕХ постигна планирания размер на облигационната емисия и не се предвиждат повече увеличения, допълват от БЕХ.