Внушителен ръст на отпуснатите кредити и натрупаните в банковата система депозити, отчита Българската народна банка за декември 2020-а.

За период от една година спестяванията на фирмите и домакинствата са се увеличили с 9,7 процента. Като в края на годината депозитите в банките са възлизали на 93,4 млрд. лева.

Най-голям дял тук имат влоговете на домакинствата. Те формират 61 млрд. лв. от тази сума, като се увеличават с 9,7% за година.

Фирмените депозити пък нарастват с цели 10,5%, достигайки в края на декември - 29,280 млрд. лева.

Ръст е регистриран и при влоговете на финансовите предприятия, като застрахователи, пенсионноосигурителни дружества и инвестиционни посредници. Техните спестявания се увеличават с 2%, достигайки 3.079 млрд. лева.

В края на декември кредитите, отпуснати на неправителствения сектор достигат 65,456 млрд. лева. Този резултат представлява годишен ръст от 4,4 на сто.

Важно е да уточним, че изменението в размера на кредитите за бизнеса и домакинствата е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции, чиито обем за последните дванадесет месеца е 340.5 млн. лева. На годишна база продадените кредити са възлизали на 340.5 млн. лв., като за последните дванадесет месеца няма обратно изкупени кредити.

Изчисленията показват, че фирмените кредити нарастват с 3% на годишна база през декември и в края на месеца достигат 35,643 млрд. лева.

Заемите за домакинствата също се увеличават. За година техният размер достига 25,492 млрд. лв., което е с 6,6% повече спрямо отчетеното година по-рано.

В края на декември 2020 г. жилищните кредити са  12,016 млрд. лв., което е ръст на годишна база с цели 11,6 на сто.

Потребителските кредити възлизат на 11.898 млрд. лв. и се увеличават с 5% спрямо септември 2019-а.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 4.322 млрд. лв. в края на декември 2020 година. - с 3,6 на сто.