По данни на БНБ общият брой на банкоматите в България намалява. Статистиката сочи спад между 1 и 5 на сто всяка година, като в периода 2019-2020 г. разликата е най-голяма, съобщи БТА, като се позова на компанията "Юронет" (Euronet).

Тази тенденция не е нова, общият брой банкомати бавно намалява от пика им през 2016 г., когато те са били 5750. През последните две години обаче ефектът на пандемията засилва процеса на премахване на т.нар. АТМ машини, както и на банковите клонове в страната. Така през 2021 г. е регистриран най-ниският брой банкомати на територията на България за последните 10 години.

От петте най-големи банки в България през последните години три регистрират годишен спад в броя на собствените банкомати и банкови клонове. Тъй като банкоматите са изцяло поддържани от банките, чието име носят, това е голяма финансова отговорност за тях. И покрай ниската им употреба през последните години, присъствието на АТМ устройства в България намалява, като на определени места изчезва напълно. На банките не им е изгодно да поддържат собствени банкомати с нисък процент на използваемост, на труднодостъпни места, без надзор и технически сертифицирани лица за поддръжка.

С цел да подпомогне разрешаването на този проблем и да промени финансовия пейзаж извън големите градове в България "Юронет" стартира кампания "АТМ за общността". На сайта на компанията е посочено, че банкоматите на "Юронет" в България не начисляват допълнителни такси при теглене с карта, издадена от българска банка. Таксата при теглене с такава карта се определя и начислява от банката издател и е заложена предварително в тарифата на всяка банка.